Reflecteren

Reflecteren

We laten 2022 achter ons en kijken even over onze schouder terug naar het afgelopen jaar. We zien verschillende gebeurtenissen de revue passeren. Fijne gebeurtenissen en hoogtepunten, maar ook negatieve gebeurtenissen en diepe dalen. Ups en downs, afscheid en geboorte, warmte en kou, vreugde en verdriet. We staan even stil en blikken terug op het afgelopen jaar.

Terugblikken.

Terugblikken betekent ‘kijken naar iets wat voorbij is’.
We zeggen ook wel ‘achteruit kijken’, ‘naderhand beschouwen’, ‘omkijken’, ‘terugzien’, ‘beschouwen’ of ‘reflecteren’.

Eind december is traditioneel het moment waarop we terugblikken op het afgelopen jaar. Wat heeft het je gebracht? Wat heb je bereikt? Als je dit op een positieve manier inzet kun je genieten van je successen.

Reflecteren.

Reflecteren is het terugblikken op je eigen handelen en ervaringen, daarover nadenken en vandaaruit nieuwe keuzes maken. Reflectie is de motor van ontwikkeling, want als je terugkijkt op wat anders en beter kan is er ruimte voor ontwikkelpunten.

Reflecteren is belangrijk als leerkracht, ondernemer en als coach, maar ook voor de kinderen in de klas of in de begeleiding. Leren reflecteren op je eigen handelen is een belangrijk tool. Zo krijg je meer grip op je eigen leerproces.

Wat is het doel van reflecteren?

Als je reflecteert denk je bewust na over je eigen handelen. Door zelfreflectie kun je van je ervaringen leren en jezelf verder ontwikkelen.

Reflectie helpt bij het vergroten van zelfkennis, het ontwikkelen van een adequate attitude en vaardigheden en het construeren van nieuwe kennis en deze integreren in het eigen handelen. Zo blijf je leren en kun je je handelen verbeteren. Zo kun je dus betere hulp bieden aan kinderen, jongeren en ouders.

Wat doe je bij reflecteren?

Bij reflecteren onderzoek je je manier van handelen, maar ook hoe je reageert op bepaalde situaties en hoe dat voelt. Het gevoel hierbij is erg belangrijk, het is goed om bij het gevoel stil te staan.

Reflecteren met kinderen.

Reflecteren met kinderen is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Leren terugkijken over hoe de dingen zijn gegaan, terughalen van de gedachten, de gevoelens, kijken naar je eigen gedrag hierbij. En wat het gevolg hiervan was op de omgeving. Het terugkijken op situaties kunnen tips en tops opleveren. Deze tips en tops zijn de bouwstenen en leerpunten voor de verdere ontwikkeling.

Reflecteren met kinderen kun je dagelijks doen. Op het eind van de dag kijk je samen terug naar de dag die is geweest.

Vraag wat er deze dag lastig was? Wat ging niet goed? Hoe was dat dan? Hoe voelde het? Hoe denk je er nu over? Wat had je anders kunnen doen. Geef opbouwende en positieve feedback en zoek samen naar mogelijke oplossingen. Sluit dit positief af en ga dan in gesprek over positieve gebeurtenissen van de dag.

Samen bespreek je de fijne, goede momenten van de dag. Wat ging er goed? Wat was er leuk? Waar ben je trots? Dit zijn vragen die je kunt stellen. Wat deed je goed? Hoe reageerde de ander op je? Geef passende complimenten en sluit zo de dag positief af.

Over de schrijver
Reactie plaatsen

Werkvormenbundel

7 werkvormen in verschillende thema’s.
Gemakkelijk in te zetten in de praktijk!

De verschillende werkvormen hebben ieder één van de volgende thema’s: Zelfbeeld, Omgeving, Gebeurtenis, Gedachten, Gevoelens, Gedrag en Gevolg.
50%
Je bent er bijna!
We mailen je de werkvormenbundel in kleur en zwartwit.
Je gegevens zijn veilig
Gratis downloaden
Werkvormenbundel