10 Tips voor een goed draaiende kindercoachpraktijk
21 december 2021 

10 Tips voor een goed draaiende kindercoachpraktijk

Tip 1. Het opstarten van je eigen coachpraktijk in een notendop

Oriënteer fase:

Denk na over je doelgroep (leeftijd, diagnose, hulpvragen) en eventuele specialisme die je wilt inzetten.
Zoek een passende opleiding of kijk naar aanvullende scholing op gebied van Kindercoaching. Vul je vaardigheden aan en school bij waar nodig.
Wordt lid van een beroepsvereniging, zoek een beroepsvereniging die goed bij je past.
Bekijk het aanbod dat er al in jouw gemeente is en neem zo nodig contact op met mogelijke collega’s in jouw regio. Onderzoek of er behoefte is voor jouw aanbod.

Uitzoekfase:

Ga na aan welke kwaliteitseisen je moet voldoen om dit werk goed te kunnen uitvoeren.
Denk na over de locatie, waar ga je de coaching geven. (Op school, bij mensen thuis, een ruimte huren of een praktijk aan huis?)
Zoek uit welke verzekeringen je moet afsluiten en bij wie je dit gaat doen.

Opzetfase:

Bedenk een passende naam voor je praktijk.
Ontwerp zelf of laat een logo ontwerpen dat passend is bij jou en je praktijk.
Maak of laat een website maken.
Schrijf je in bij KVK (Kamer Van Koophandel).
Sluit je verzekeringen af.
Maak je algemene voorwaarden.

Uitvoerfase:

Zorg dat je zichtbaar wordt voor mensen die je hulp nodig hebben.
Val op!  Vraag aandacht in jouw gemeente/regio.
Zoek de media op.
Onderscheid je van anderen door je eigen verhaal en eigen specialisme neer te zetten.
Leg folders, visitekaartjes en informatie neer op punten waar je doelgroep vaak komt.

Tip 2 Het binnenhalen van je cliënten

Zorg voor een lage drempel. Zorg dat je je gastvrij opstel, zodat ouders makkelijk in contact met je kunnen komen. Zet meerdere kanalen open waarbij ouders geïnformeerd worden over jouw werkzaamheden en specialisme (via scholen, huisartsen, GGD, CJG, koffiebar, sportscholen etc.) Zorg voor aanmelding via de website, via de mail of telefonisch.

Haal je cliënten binnen door ze uit te nodigen voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek. Vaak ontstaat hier de klik voor een verder traject.

Tip 3 Het intakegesprek

Nodig ouders, met of zonder het kind met een hulpvraag, uit voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek. Stel je hierbij gastvrij op. Bied een koffie of thee aan en stel je gasten op hun gemak.

Luister vooral heel goed met een open mind naar hun verhaal en probeer hieruit de hulpvraag krachtig neer te zetten. Stel veel open vragen en vraag door om tot de kern van het probleem te komen. Hoe beter je de hulpvraag in beeld krijgt, hoe beter je hulp op maat kan worden afgestemd. Stel een traject voor van minimaal 6 sessies en koppel deze in een traject. Geef een korting op een volledig traject.

Tip 4 Het uitschrijven van de offerte en maken van afspraken

Maak na het intakegesprek een verslag met hierin de hulpvraag en het plan van aanpak uitgeschreven. Breng de kosten in beeld die het traject gaan kosten. Maak concrete afspraken over de data en tijdstippen voor de eventuele sessies.

Laat deze offerte onderteken en terug inleveren bij jou. Bij gescheiden ouders is het belangrijk om van beide ouders toestemming te hebben.

Tip 5 Het opstarten van het coachtraject

De eerste sessie is voor beide partijen spannend. Stel het kind gerust door aan te geven dat de eerste keer bij een vreemde erg spannend kan zijn. Probeer zo goed mogelijk aan te sluiten bij het kind. Geef een rondleiding en stel je zelf voor. Geef duidelijk aan dat het kind hier alles mag vertellen, ook al zijn het hele vervelende of lastige dingen.

Laat het kind een plaats in de ruimte kiezen waar hij/zij graag wil zitten. Bied een drankje met iets erbij aan, het ijs is dan snel gebroken.

Stel jezelf open op, vertel wat meer over je werk, over jezelf en eventueel over je privéleven. Maak kinderen nieuwsgierig naar wat jullie gaan doen. Geef ruimte voor het verhaal van het kind, stel jezelf nieuwsgierig en geïnteresseerd op.

Tip 6 De opbouw van een coachsessie

Een coachsessie kan bestaan uit 60 minuten. Gebruik de eerste tien minuten als inleiding. Kijk samen terug op de week die geweest is. Breng samen enkele positieve en negatieve gebeurtenissen in beeld. Gebruik hierbij de 5-G’s. Kijk daarna samen vooruit op wat gaat komen. Stel een weekplanning op. Bespreek de fijne vooruitzichten en bereid de lastige dingen samen voor.

Gebruik de komende 40 minuten voor de kern van de sessie neer te zetten. Afhankelijk van de hulpvraag zal deze worden ingevuld. Gebruik de laatste tien minuten om te ontspannen en goed af te ronden. Bespreek hierin de thuisopdracht en sluit af met een spel.

Tip 7 De opbouw van een coachtraject

Een coachtraject is opgebouwd uit 6 coachsessies van elk 60 minuten. De zes sessies kunnen verspreid worden over een tijdsbestek van 2 tot 3 maanden. Gebruik opeenvolgende stappen om het coachtraject vorm te geven:

  • Werken rondom het zelfbeeld, kwaliteiten in beeld brengen en het zelfvertrouwen opplussen
  • Daarna het netwerk/omgeving rondom het kind/puber in beeld brengen. Wie zijn belangrijk voor je, met wie besteed je veel tijd?
  • Gebeurtenissen bespreken, zowel positieve als negatieve
  • Gedachten verwoorden, hierbij sturen naar positieve gedachten
  • Gevoelens leren herkennen bij jezelf en de ander. Door middel van oplossingsgericht denken leren om je gevoelens te managen.
  • Je eigen gedrag en dat van een ander kunnen benoemen. Leren dat gedrag is wat je doet, niet wie je bent.

Deze stappen geven richting aan de opbouw van de coachsessies. Afhankelijk van de hulpvraag zullen deze gericht worden ingevuld.

Tip 8 De terugkoppeling na een coachsessie

Na elke coachsessie is het belangrijk om de ouders op de hoogte te stellen van de inhoud van de sessie. Dit kun je doen via een korte verslaggeving naar de ouders. Je verwoordt hierin wat je hebt gedaan en wat de inbreng van het kind was. Hierbij kun je de eventuele huiswerkopdracht toevoegen.

Tip 9 De evaluatie na een coachtraject

Na een traject van 6 sessies zal een terugkoppeling met het kind en ouders plaats vinden. Zijn de doelen behaald? Is de hulpvraag voldoende beantwoord? Wat is er nodig om dit in stand te houden? Is er nog een vervolg nodig of kan het traject worden afgesloten?

Deze terugkoppeling kan je met het kind doen tijdens de laatste sessie. Het is goed om te horen hoe het kind het heeft beleefd en wat hij/zij ervan meeneemt. Ook een terugkoppeling naar de ouders is belangrijk, dit kan zowel via een evaluatieverslag, telefonisch of in een meeting.

Tip 10 Het aanbod van verschillende coachtrajecten

Zorg dat je een breed pallet van aanbod hebt. Ouders zijn vaak opzoek naar breed inzetbare hulp. Zorg dat je je coachtrajecten op maat kan aanbieden.

Coach vanaf je eigen praktijk, bij gezinnen thuis of op school. Coach de kinderen, maar begeleidt hierbij ook de ouders/ opvoeders. Sta open voor vragen vanuit school of andere hulpverleners.

Over de schrijver
Reactie plaatsen

Werkvormenbundel

7 werkvormen in verschillende thema’s.
Gemakkelijk in te zetten in de praktijk!

De verschillende werkvormen hebben ieder één van de volgende thema’s: Zelfbeeld, Omgeving, Gebeurtenis, Gedachten, Gevoelens, Gedrag en Gevolg.
50%
Je bent er bijna!
We mailen je de werkvormenbundel in kleur en zwartwit.
Je gegevens zijn veilig
Gratis downloaden
Werkvormenbundel