kinderen

De KidsKoots Kist

De ideale coachmethodiek om kinderen op de juiste manier te helpen!

Deze Kidskootskist is een breed inzetbare coachmethode in spelvorm! 

Wil jij als kindercoach in gesprek gaan met kinderen en/of jong volwassenen? 


Deze kist bevat de leidraad om verrassende en diepgaande gesprekken op een speelse manier te voeren.

De vragenkaartjes sturen naar oplossingsgericht denken. De oefeningen zorgen voor meer diepgang. De spelvorm is leuk, flexibel inzetbaar, verrassend en je kunt dit spel blijven spelen!

Inhoud kids

Voor wie is de coachmethodiek geschikt?

De KidsKootsKist is een coachmethodiek die perfect geschikt is voor beginnende en ervaren kindercoaches. Je kunt het gebruiken als leidraad of als aanvulling op je huidige coachsessies.


 • Start direct de coaching en geef invulling op het gehele traject
 • Geeft de ideale invulling aan een coachgesprek
 • Je loopt niet vast en er zullen geen dode momenten vallen 
 • Levert het verwachte resultaat op  
 • Boek vooruitgang bij het kind in het coachtraject
 • Professionele aanvulling op de coachgesprekken
 • Biedt de juiste handvaten 
 • Helpt bij vervolgsessies 
 • Perfecte invulling voor meerder coachsessies 
Inhoud kist
€ 88,43 ex btw. Gratis  verzending

KidsKootsKist

Deze Kidskootskist is een breed inzetbare coachmethode in spelvorm!


Wil jij als kindercoach beter in gesprek met kinderen? Deze kist bevat de leidraad om verrassende en diepgaande gesprekken op een speelse manier te voeren.


De vragenkaartjes sturen naar oplossingsgericht denken. De oefeningen zorgen voor meer diepgang. De spelvorm is leuk, flexibel inzetbaar, verrassend en je kunt dit spel blijven spelen!

Het spel gaat in op de volgende hoofdthema's

Cirkel Zelfbeeld

1. Zelfbeeld

Als kinderen niet lekker in hun vel zitten is goede hulp belangrijk!

Bij het eerste gesprek komt vaak al naar voren dat kinderen, die hulp nodig hebben, vaak een laag zelfbeeld hebben. Het opplussen van het zelfbeeld is daarom vaak de eerste stap in de begeleiding.

Jezelf beter leren kennen, je kwaliteiten en valkuilen in beeld brengen, leren trots zijn op jezelf, dat zijn dan de eerste stappen. Je eigen mogelijkheden en kansen vergroten, dat is wat er gebeurd tijdens het inzetten van de eerste cirkel uit de KidsKootsKist.

Cirkel Omgeving

2. Omgeving

Kinderen zijn onderdeel van een netwerk, ze zijn een radartje in een groter geheel.


Voor kinderen is het belangrijk om hun eigen positie in dit geheel goed te kunnen zien en voelen. Zo voelen ze zich gezien en gehoord en dit draagt weer bij voor een beter welbevinden.

Bij deze cirkel gaan we het gezin, de familie, de klas, de school, de vrienden, de sportclub, etc. in beeld brengen. We gaan opzoek naar personen die belangrijk zijn voor het kind, maar we brengen ook in beeld welke personen niet te dichtbij mogen komen.

Cirkel Gebeurtenis

3. Gebeurtenissen

Er gebeurt van alles in het leven van kinderen.

Geplande en ongeplande gebeurtenissen volgen elkaar op.  


De fijne gebeurtenissen kunnen helend werken op het welzijn van kinderen. Door ze bewust te beleven en op terug te kijken vorm je mooie herinneringen. De negatieve gebeurtenissen kunnen lang blijven hangen als ze niet goed worden afgesloten. Het is daarom belangrijk om gebeurtenissen goed in beeld te laten brengen door de kinderen/ jongeren. 


We gaan gebeurtenissen bij deze cirkel bespreken en we koppelen ze aan hun gedachten, gevoelens, gedrag en het gevolg. 

Cirkel Gedachten

4. Gedachten

Wat gaat er allemaal om in dat hoofd van het kind?


Soms draait het op volle toeren en geeft het kind aan dat zijn/haar hoofd vol zit. Vol met gedachten over van alles en nog wat. Vol met vragen, waarop ze wel of geen antwoord kunnen vinden. Soms is het een chaos in het hoofd van het kind. 


Gedachten ordenen kan helend werken op het welzijn van het kind. Negatieve gedachten leren ombuigen, naar helpende gedachten vergroot de veerkracht van het kind.


We gaan bij deze cirkel de piekergedachten vangen en opbergen, dat brengt rust en overzicht.

Cirkel Gevoelens

5. Gevoelens

Het ene kind is gevoeliger dan het andere kind, maar alle kinderen leren hun eigen gevoelens kennen tijdens het opgroeien naar volwassenheid.


Bij deze cirkel gaan we aan de slag met onderscheid maken tussen fijne en niet fijne gevoelens. We leren ze hun basisgevoelens te herkennen en deze gevoelens ook bij anderen te herkennen. Ze leren dat gevoelens in bepaalde hoeveelheden kunnen variëren, ze leren hun gevoelens te managen.


We gaan in gesprek over gevoelens, brengen ze in beeld en zoeken oplossingen om negatieve gevoelens te laten zakken.

Cirkel Gedrag

6. Gedrag

Gedrag is wat je doet, niet wie je bent!


Kinderen vertonen vele vormen van gedrag. Vaak benoemen we hun gedrag, zodat ze geloven dat ze zo zijn (jij bent vervelend). Om gedragsverandering teweeg te brengen gaan we bij deze cirkel kinderen leren dat ze zich op verschillende manieren kunnen gedragen.


Ze leren verschillende vormen van gedrag bij zichzelf en de anderen te herkennen en te benoemen. Ze leren wat kanjergedrag is en hoe je je als kanjer kan gedragen. Ze krijgen handvatten om hier mee aan de slag te gaan.

Cirkel Gevolg

7. Gevolg

Reflecteren op je eigen gedrag is belangrijk voor eigen groei en ontwikkeling.


Bij deze cirkel laten we kinderen ervaren dat hun gedrag gevolg heeft op het gedrag van de ander. Deze wisselwerking is belangrijk voor je sociale ontwikkeling. Terug kunnen kijken op je eigen handelen en hierbij de tips en tops kunnen halen is een vaardigheid die je helpt om stappen te maken.


Kinderen leren om af en toe eens terug te kijken is belangrijk. Terugkijken op een toets die gemaakt is, terugkijken op een ruzie die geweest is, maar zeker ook terugkijken op fijne gebeurtenissen. Dit alles brengt het gevolg beter in beeld.

Doelen

 • Verbeteren van het zelfbeeld, vergroten van het zelfvertrouwen en aanpakken van faalangst
 • Trainen van sociale vaardigheden, doelen stellen, plannen en netwerk in kaart brengen
 • Praten over, kunnen afsluiten en loslaten van negatieve gebeurtenissen (pesten, traumaverwerking, scheiding, etc.)
 • Positief en oplossingsgericht leren denken
 • Het kunnen herkennen van emoties en gevoelens bij jezelf en de ander (emotiemanagement en basis emoties)
 • Herkennen en benoemen van eigen gedrag en dat van anderen (autisme, ADHD, ADD, driftbuien)
 • Kunnen reflecteren op eigen handelen 
Cirkel omgeving

Specificaties en inhoud van de doos

Leadgeneratie

Specificaties

Het coachspel is te spelen met 1 tot wel 30+ spelers.

Geschikt om 1 op 1 te spelen of in groepjes. 


Per cirkel kan je een paar vragen of de gehele cirkel behandelen. Met elke cirkel kan je tot wel 60 minuten vullen. 


Het is te spelen met kinderen / jongeren vanaf 5 tot 18+ jaar. Release datum: November 2020
Leadgeneratie

Inhoud doos

De coachmethodiek bevat 7 spelborden met ieder een eigen thema, elk bord heeft 8 sub thema's.


Bij elk sub thema horen 4 vragenkaartjes, in totaal zijn dit 224 kaartjes met vragen waarmee een gesprek makkelijk op gang komt.

De doos bevat naast de 7 spelborden een dobbelsteen, handleiding en 7 pionnen. 

inhoud
€ 88,43 ex btw. Gratis  verzending

KidsKootsKist

Deze Kidskootskist is een breed inzetbare coachmethode in spelvorm!


Wil jij als kindercoach beter in gesprek met kinderen? Deze kist bevat de leidraad om verrassende en diepgaande gesprekken op een speelse manier te voeren.


De vragenkaartjes sturen naar oplossingsgericht denken. De oefeningen zorgen voor meer diepgang. De spelvorm is leuk, flexibel inzetbaar, verrassend en je kunt dit spel blijven spelen!

Wat kindercoaches zeggen over de kist

These slides will be slide-able on the live version of your page!
"De kidskootskist is een spelvorm wat ik graag inzet om makkelijk in gesprek te komen met kinderen."

Je kan kiezen voor verschillende thema's en dat is erg fijn. Zo kan dit goed aansluiten bij de hulpvraag van het kind. Het is erg leuk dat je samen op zoek gaat naar een oplossing. Zoals er op de doos beschreven staat, het is een speelse manier om meer de diepte in te gaan.

Het aan de slag gaan met de emoties en het herkennen van eigen gedrag zorgt ervoor dat er ruimte komt voor meer reflecteren en het maken van doelen.

Het is een fijn inzetbaar hulpmiddel, je doet een spel maar het werkt tegelijkertijd ook aan de doelen.

kylie
Kylie de Beule - SDW 

sdw.nl

"De methodiek is zowel voor een enkel gesprek als voor een traject te gebruiken"

Ik heb de KidsKootsKist aangeschaft als ondersteuning bij mijn werk als pedagoog. Het is een leuke manier om anders met kinderen gesprekken te voeren over wat er in het leven van kinderen speelt.

De methodiek is makkelijk inzetbaar, ziet er leuk en uitnodigend uit.

De methodiek is zowel voor een enkel gesprek als voor een traject te gebruiken.

jacqueline

Jacqueline Schot - Pedagoog
praktijkschot.nl

"Ik raad het spel aan"
De coachmethodiek heeft mij aangenaam verrast!


Je kunt verschillende thema’s aan bod laten komen en degene gebruiken 

die je op dat moment aanspreekt / nodig hebt. 


Ik raad het spel aan zowel professionals als ouders. 

Een laagdrempelig spel met groots effect.

diana

Diana Esprit - Kindercoach 

"Wat een prachtig spel"

Wat hebben jullie een prachtig spel gemaakt! 

Ik merk dat ik het er zeker als leidraad bij houd. 


Het is niet zo dat ik deze altijd helemaal volg omdat je ook kijkt naar wat nodig is.
Het boekje dat bij het spel zit, vind ik echt super en heel fijn.
Chantal Verbeek

Chantal Verbeek - Kindercoach

Ik wil direct aan de slag met deze unieke coachmethodiek

                   

Veelgestelde vragen over de kist

Wat is de inhoud van deze kist?

De doos bevat een handleiding met speluitleg, aanvullende oefeningen en extra tips voor het gebruik van de methode.
Er zitten zeven ronde speelborden in. Bij elk speelbord horen 32 vragenkaartjes.
7 pionnen en een dobbelsteen.

Voor welke thema’s kan ik de kist inzetten?

De kist kan ingezet worden voor vele thema’s die voor kinderen en jongeren belangrijk zijn. Centraal staan:
Je eigen zelfbeeld opplussen
Je eigen sociale netwerk in beeld brengen en je eigen plek hierin kunnen vormen
Verschillende gebeurtenissen in beeld brengen, hierbij onderscheid kunnen maken tussen positieve en negatieve gebeurtenissen.
Je eigen gedachten beter leren kennen. Hierbij je negatieve gedachten leren ombuigen naar positieve gedachten. Oplossingsgericht leren denken.
Verschillende gevoelens herkennen bij jezelf en bij de ander. Je gevoelens leren managen.
Het gedrag van jezelf en de ander in beeld kunnen brengen.
En het reflecteren op gebeurtenissen, gedachten en gedrag.

Bij welke hulpvragen kan ik deze kist inzetten?

Dit kan bij vele hulpvragen, omdat deze methode veel ruimte geeft voor eigen inbreng en sturing. Voorbeelden van hulpvragen zijn:
- Mijn kind denkt vaak negatief over zichzelf.
- Mijn kind is vaak boos op zichzelf en de naderen in zijn omgeving
- Mijn puber zit niet lekker in zijn vel, is vaak down en kruipt in zijn schulp
- Mijn tiener kan zijn eigen vrije tijd niet goed invullen, verveeld zich vaak of vlucht in het gamen
- Ik heb vaak negatieve/piekergedachten
- Mijn kinderen hebben moeite met de scheiding
- Het verdriet van het verlies van oma blijft heel lang hangen bij mijn dochter
- Mijn puber kan niet plannen
- Het oppakken van haar huiswerk lukt niet zelfstandig
- Het lukt hem niet om een toets goed voor te bereiden
- Mijn kind heeft last van faalangst
- Het lukt mijn zoontje niet om vriendschappen te sluiten en vrienden te houden
- Mijn dochter kan zich moeilijk concentreren op school

Is er ook een aanvulling op de kist?

De kwaliteiten kwartet is een ideale aanvulling op de kist. Met het spel ga je dieper in op de kwaliteiten van kinderen.

Kun je me meer uitleg geven over deze methode?

Ja natuurlijk, ik geef je graag in een coach uur meer uitleg over deze methode. Ik coach je graag in het goed gebruiken van deze kist. Mocht je korte vragen hebben dan kan je ons natuurlijk ook telefonisch of per mail bereiken.

Hoeveel coachsessies kan ik vullen met deze kist?

Je hebt in ieder geval gesprekstof voor minimaal 7 coachuren. Maar als je er nog meer verdieping inbreng kunnen er nog vele uren bijkomen. De kaartjes met vragen of de afbeeldingen kunnen ook een prima ondersteuning geven voor verdere gesprekken.